ODTÜ İşletme Bölümü’nden Lisans, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Yüksek Lisans derecelerini aldı. Londra Üniversitesi, UCL, Bartlett School of Architecture and Planning’de doktora yaptı. University of Westminster, İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1998’den beri ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi. Birçok ulusal ve uluslararası kuruluşa danışmanlık yaptı. Profesyonel hizmetler ve ARGE çalışmalarına yönelik Yapılı Çevre Tasarım Araştırma Merkezi’nin (YTM-MATPUM) kuruluşundan itibaren yöneticisi. Ulusal ve uluslararası ortamlarda basılan kitapları ve makaleleri genelde siyasi coğrafya, planlama, kalkınma ve yoksulluk konularında.