Bir Mekan Hümanizması Modeli Olarak İnegöl İshak Paşa Külliyesi / Doç. Dr. Hacı Mustafa Açıköz

Külliyeler, bizim medeniyet birikimimizin (Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı) çok boyutlu ve bütünleşik, dini, sosyal ve kültürel hizmet ortamlarıdır. Günümüz ifadesiyle külliyeler, model bir sosyal hizmetler yumağı ve merkezidir. Hem kentsel tasarım açısından hem de mimarileriyle kentsel kültür varlıkları olarak kabul edilmeleri medeniyetimizin geleceğini kurgulama açısından çok önemlidir… Külliyeler, Batılıların 1960’larda öne çıkardığı kentsel “megastrüktür” arayışlarının […]