NE YİYORSAK O MUYUZ? -Bir Yeme(k) Felsefesi Denemesi- Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK

  Gıdanın nasıl alındığı, nasıl hazırlandığı, hangi hayvandan veya bitkiden alındığı, ne kadar tüketildiği, ne kadarının israf edildiği, yerken aç insanları düşünüp düşünmediği gibi bir dizi ahlaki tartışmanın gelgesinde tartışılması gereken gıda etiği alanı vardır. Yemeğin de felsefesi olur mu diye düşünebilirsiniz. Aslında insan denilen tür olarak bütün eylemlerimizin altında yatan bir felsefenin bir yaşam […]

Yapay Zeka Robotları Bir gün Özgürleşip Allah’a İnanabilirler mi? Prof. Dr Mustafa Çevik

  Yapay Zekâ Robotları Bir gün Özgürleşip Allah’a İnanabilirler mi?* Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK   Özet Bu yazıda yapay zeka robotlarının gelecekte inisiyatif alıp alamayacakları sorunu irdelenmektedir. Yazıda önce yapay zekâ robotlarına dair genel algı, daha sonra bu algının haklılığı konuşulacaktır. Yapay zekâ robotlarının programlanmış yapıları ile doğadaki cisimlerin yapısı arasındaki benzerlik konuşulacak. Yapay zekâ […]

Kentler Göğün Aynası Olmalıdır / Prof. Dr. Mustafa Çevik

  Şehir ve kutsallık her zaman iç içedir. Sanıldığı gibi şehir seküler başlayıp kutsal imgeler ve amaçlar monte edildi şeklindeki bir tarihsel süreç gerçekleşmemiştir. Ve bunun tarihsel veya arkeolojik kanıtları da yoktur. Tarihte insanın var olduğu her yerde değer de vardır, din de vardır, kutsal da.   “Kent mi şehir mi?” sorusu etrafında yapılan tartışmalara […]